Luister naar jouw favoriete internetradio!

Bij ons vind u uitsluitend radiostations die uitzenden via internet. Laat u verrassen door de charmes van internetradio.

  • Klik op het logo van jouw station.
  • Na een paar seconde laden start de radio automatisch
  • Luister mee

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.irportaal.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door IR portaal. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IR portaal is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij IR portaal. Een uitzondering wordt gemaakt voor de beschikbaar gestelde banner(s).

Geen garantie op juistheid
IR portaal streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. IR portaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Inhoud van derden
De radiostreams die aangeboden worden op IR portaal zijn afkomstig van derden. Zij hebben hiervoor de benodigde licenties en dragen dus af voor de muziekrechten. Voor plaatsing op IR portaal wordt er gecontroleerd of derden hieraan voldoen.

Wijzigen gegevens
Indien de gegevens van uw station wijzigen willen wij u vragen het aanmeldformulier opnieuw in te vullen. De wijzigingen worden handmatig gecontroleerd.


Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.irportaal.nl op deze pagina.

© Benjamin Baars - All Rights Reserved